If you send money internationally, send it to:
Bei internationaler Geldsendung:
Pri mezinárodním platebním styku:

Jürgen Schilling
IBAN: DE38100500001150207813
BIC-/SWIFT-Code: BELADEBEXXX
Verwendungszweck ( Reason of Payment): Projekt


If you send money within Germany:
Bei Überweisung innerhalb Deutschlands:
Pri bank. prevodu v rámci Nemecka:

Jürgen Schilling
Kontonummer: 1150 2078 13
BLZ: 100 500 00
Verwendungszweck ( Reason of Payment): Projekt

Bei Überweisung innerhalb Tschechiens:
If you send money within Czech:
Pri prevodu v rámci Cech použijte prosím tento bank. úcet:

Jürgen Michael Schilling
Císlo úctu: 1785693103/0800
Zpráva pro príjemce: Projekt